Inleiding

Deze site gaat over de familie van Buerse die leefde in de periode van ca 1200 tot ca 1650. Het geslacht omvat tenminste 125 met name bekende v Buerse’s verdeeld over 14 generaties.  Er zijn ca 75 manlijke en ca 50 vrouwelijke v Buerse’s bekend.

In 2018 is verschenen:

 Genealogie van Buerse. Een Middeleeuwse familie in Twente, Gelre en Westfalen

Het boek is verkrijgbaar bij:  https://www.boekengilde.nl/boekenshop/genealogie-van-buerse/

of via de boekhandel.                             Buy this book!!

De v Buerse’s ontlenen hun naam aan Buurse, een dorp in het uiterste zuidoosten van Twente.  Buurse was in de Middeleeuwen een buurschap, later een marke, in het kerspel Haaksbergen, gelegen op een “drielandenpunt”: het grensgebied van het bisdom Utrecht (Oversticht, Twente), het bisdom Munster (Westfalen), en het hertogdom Gelre (Zutphen).  De geestelijke territoria van de twee bisschoppen waren toen ook wereldlijke vorstendommen.  De heren werden beschouwd als respectievelijk “Prins-Bisschop” en “Fürstbischof “, en hadden ieder hun eigen legers en bijbehorende versterkingen.  De geografische situatie van Buurse verklaart waarom we de v Buerse’s vooral terugvinden in Twente, Gelre en Westfalen.  Deze unieke grenssituatie maakt het ook begrijpelijk dat de v Buerse genealogie is gesplitst in twee hoofdtakken: een Nederlandse (Twente, Gelre) hoofdtak en een Duitse (Westfalen) hoofdtak. 

De meeste van Buerse’s waren leenman van erven in de regio, vaak gedurende vele generaties. Prominente leenheren van de v Buerse’s, afgezien van de bisschoppen van Utrecht en Munster, en de hertog v Gelre, waren de Heren v Diepenheim, v Borculo, v Ahaus, v Solms Ottenstein, en v Steinfurt. In het Westfaalse gebied waren de v Buerse’s niet alleen leenman, maar vaak ook borgman.  Vóór 1500 gold in het algemeen de eis, dat een leenman riddermatig ("ministerialis") moest zijn en v Buerse was inderdaad een riddermatig geslacht.  Verschillende Nederlandse v Buerse’s waren lid van de Ridderschap Zutphen, terwijl Duitse v Buerse’s tot de Ritterschaft Munster behoorden. De v Buerse’s namen vaak leidinggevende posities in.  In de geestelijke stand traden zij naar voren als proost van een stift, kanunnik in een kerk, of priores van een klooster.  In de burgerwereld namen zij bestuursfuncties in, als drost in Ottenstein, als schepen in Steinfurt en Groenlo, of als richter, verantwoordelijk voor vaak grote districten, zoals Borculo en Santwelle. 

 Deze genealogie omvat verder gegevens over meer dan 50 aanverwante families, waaronder enkele waarmee de v Buerse’s zelfs over vele generaties nauwe relaties onderhielden, zoals met name:

v Bermentlo,   v Coeverden,   Combach,   Cost,   vd Feltz,   v Heek,   v Hovele,   v Graes,   v Keppel vd Woolbeke,   v Kuckelsheim,   v Rhemen, en   v Wexten. 

Bijgaand is een persbericht met meer details

ĉ
John Buursink,
Oct 5, 2018, 2:06 PM
Comments