4. VAN BUERSE genealogie

Er is verband tussen de families van Buerse en Buersinck. Dat is in meer detail beschreven in hoofdstuk 8 van de Buursink Kroniek én in een aparte publicatie door John Buursink, getiteld:

GENEALOGIE VAN BUERSE

In dit van Buerse boek wordt een genealogisch beeld gegeven van de familie. Elk hoofdstuk behandelt een generatie van Buerse. Er zijn dertien generaties van Buerse bekend en voor elke generatie geven we:

- een overzicht van de generatie tegen de achtergrond van belangrijke gebeurtenissen in de betreffende tijd,
- de genealogische basisgegevens van de generatie, en tenslotte
- alle informatie die bekend is per familielid.
De 13 hoofdstukken worden voorafgegaan door een kort stamboomoverzicht. Los bijgevoegd in dit boek is een genealogisch overzicht van Buerse. Alle literatuur referenties staan in voetnoten. Een complete bibliografie betreffende van Buerse is gegeven in het laatste hoofdstuk. Alle in dit boek vermelde namen die van genealogisch belang zijn, zijn opgenomen in de index aan het eind van dit boek. 
 
De GENEALOGIE VAN BUERSE wordt momenteel herzien en zal als e-publicatie verschijnen. Voor verdere informatie over de nieuwe uitgave neem even contact op met john@buursink.org

De van Buerse's leefden van ca 1100 tot ca 1600. Er zijn in totaal ongeveer 130 van Buerse's met name bekend. Het geslacht begon zijn ontwikkeling in Buurse, een plaats in Twente waaraan het zijn naam ontleende, en leefde in Twente, de Gelderse Achterhoek, en Westfalen.

Het geslacht was verdeeld over verschillende takken: in de Gelderse Achterhoek en in Westfalen. De Gelderse tak vestigde zich in Winterswijk en na enkele generaties in Groenlo. De Westfaalse tak ontwikkelde zich vooral in Ottenstein en splitste zich vervolgens over Ottenstein, Coesfeld en Steinfurt.

In de genealogie van Buerse komen vele andere familienamen voor. Twaalf aangetrouwde families zijn speciaal van belang. Zij zijn (v staat voor "van" of "von"):

v Ahaus,
v Geesteren,
v Graes,
v Heek,
v Hettersche,
v Keppel,
v Kuckelsheim,
v Ramesberghe,
Rave(n),
v Warmelo,
v Wullen