h. Huismerk Buursink

 
Hierboven staat het huismerk van de familie Buursink, zoals het ook op de omslag van de Buursink Kroniek prijkt.  Wat is een huismerk? En waar dient het voor?
 
Het huismerk is het teken, dat de gewaarde boer (de eigenaar van een gewaard erven, die van oudsher het recht had op een aandeel op de woeste gronden in de marke gelegenvroeger in het houtwerk van zijn boerenhuis en in sommige meubelstukken aanbracht, en dat hij, eeuw in eeuw uit, als zijn handtekening gebruikte en waarmee hij zich gelegitimeerd heeft.  In 't algemeen bestaat een huismerk uit korte en lange, verticale en horizontale, en vaak ook diagonale lijnstukjes, die makkelijk in te kerven waren. 
 
We vinden deze merkwaardige voorlopers van de handtekening in Twente terug in o.m. de markeboeken van de Lutte en van Buurse.  Het Buursink huismerk is ons overgeleverd in een tiental akten uit de 17e eeuw. Vier opeenvolgende generaties Buursink's gebruikten het huismerk, en zoals gebruikelijk, deden ze dat met kleine verschillen van de ene generatie op de volgende.  Maar het basis symbool veranderde niet.  Het huismerk was dus in eerste instantie een familieteken, een teken van de familie Buursink, dat door kleine wijzigingen specifieke personen in de familie aanduidde.
 
Huismerken gaan ver in het verleden terug. Ze worden verwant geacht aan de runen, de oud-Germaanse schrifttekens, waarvan sommige gedateerd zijn in de derde eeuw.  Huismerken zijn dus van oorsprong  duidelijk ouder dan de familiewapens, die veelal dateren uit de riddertijd, de 12e en 13e eeuw. 

Meer bijzonderheden over het huismerk Buursink en over merken die identiek zijn of nauw verwant aan het huismerk Buursink staan vermeld in hoofdstuk 8 van de Buursink Kroniek.