c. Zes stamboom takken

De Buursink genealogie bestaat uit zes takken, als volgt:

 1. De oudste generaties (I t/m VI),

 2. De Groot Buersinck tak, en

 3. Vanaf generatie VII, de Zelhem tak

 4. Vanaf generatie VII, de Haaksbergen tak

 5. Vanaf generatie VII, de Enschede tak. Zie Buursink Kroniek

 6. Vanaf generatie VII, de Delden tak. Zie Buursink Kroniek

     Alle nu levende Buursinks behoren tot de laatste vier takken.

De basisgenealogie van vier van de zes taken is hieronder weergegeven, en is beperkt tot de standaard elementen: naam - geboorte - huwelijk - overlijden, data en plaats.  Voor de gedetailleerde genealogie die de vele familerelaties verklaart en van elk gezin levensdetails vermeld, verwijzen we naar Buursink - Kroniek van een Twentse familie. 

 

1       Genealogie van de oudste generaties Buersinck

  

De oudst bekende generaties van de familie Buersinck leefden van ca 1500 tot ca 1700 en zij woonden in eerste instantie op het erve Buersinck in Buurse.  Zo rond 1600 werd dit erve uitgebreid en ontwikkelden zich twee boerderijen: Groot Buersinck en Klein Buersinck.  Behalve op deze twee boerderijen, woonden de oudste Buursinks ook in het dorp Haaksbergen: 

 

 • Op het erve Buersinck te Haaksbergen (Buurse) begint de genealogie met de oudst bekende voorvader Willem Buerskens (ca 1510 tot na 1558) en vervolgt met zijn directe nakomelingen tot 1700.  De genealogie van de verdere afstammelingen van deze tak, die leefden ná 1700, staat in het volgende Hoofdstuk 1.3.

 •  Op het erve Klein Buersinck te Haaksbergen (Buurse), dat vlak naast het erve Buersinck lag ontwikkelde zich de tak die van speciaal belang is omdat zich hieruit alle, nu levende Buursinks hebben ontwikkeld.  Deze Klein Buursink tak splitste zich rond 1700 in vier takken Buursink.  In dit hoofdstuk presenteren we de families tot aan die splitsing.  Wat er ná 1700 gebeurde wordt per tak aangegeven in de vier laatste hoofdstukken, resp. 1.4, 1.5, 1.6 en 1.7
 • In het dorp Haaksbergen.  Deze tak stierf uit, en er zijn nu geen nakomelingen meer van hen bekend, zie verder in 1.2.3.

   
 
 

1.1. Op het erve Buersinck te Haaksbergen (Buurse)

 

I.                Willem (Welmer) Buerskens, zn. van ?? Buerseken ? en NN, geb. Buurse circa 1510, boer, 1554 - 58 in Hbg, ovl. na 1558, tr. circa 1535 NN.

Uit dit huwelijk:

1.     Johan Buersinck, geb. Buurse circa 1540, volgt II.

 

 

II.          Johan Buersinck (zn. van I), geb. Buurse circa 1540, boer op het erve Buersinck, ovl. na 15‑6‑1579, tr. circa 1555 Gese.

            Uit dit huwelijk:

1.     Welmer Buersinck, geb. Buurse circa 1560, volgt IIIa.

2.     Gert Buersinck, geb. Buurse circa 1565, volgt IIIb.

3.     Aelken Buersinck, geb. Buurse circa 1570, ovl. Haaksbergen na 1610.

 

 

IIIa.       Welmer Buersinck (zn. van II), geb. Buurse circa 1560, boer op het erve Buersinck, ovl. Buurse na 17‑2‑1633, tr. circa 1585 Berntken Gleis, geb. circa 1565, ovl. Buurse na 17‑1‑1630, dr. van Johan Gleis en Greten.

            Uit dit huwelijk:

1.     Jan Buirsinck, geb. Buurse circa 1590, volgt IVa.

2.     Hendrick Buirsinck/Hilderinck, geb. Buurse circa 1590, volgt IVb.

3.     Gerdtken Buirsinck, geb. Buurse circa 1595, volgt IVc.

4.     Jan Buirsinck, geb. Buurse circa 1595, volgt IVd.

5.     Aelken Buirsinck, geb. Buurse circa 1600, ovl. na 1669, tr. voor 2‑2‑1652, kerk.huw. (NH) Rotger Becke, geb. circa 1600, boer, ovl. na 13‑2‑1682.
6.    Eefse Buirsinck, geb. Buurse circa 1600, NG, ovl. na 1643, tr. voor 18‑9‑1643, kerk.huw. (NH) Jan Woestink, geb. Usselo circa 1600, NG, boer op Woestink te Usselo, zn. van Geert Woestink en Gese.
 

 

    

IVa.        Jan Buirsinck (zn. van IIIa), geb. Buurse circa 1590, boer op het erve Buersinck, ovl. Buurse tussen 19‑6‑1643 en 30‑6‑1646, tr. voor 25‑4‑1636  Griete Schulten, geb. circa 1600, ovl. Buurse circa 1688.

              Uit dit huwelijk:

1.     Welmer Buirsinck, geb. Buurse circa 1630, NG, jong overleden, ovl. voor 1640.

2.          Hendrick Buirsinck, geb. Buurse circa 1635, volgt Va.

3.          Eefse Buirsinck, geb. Buurse circa 1637, NG, ovl. Usselo na 30‑12‑1691, otr. Haaksbergen 16‑2‑1668, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 0‑3‑1668  Berent Oelderinck, geb. Usselo circa 1635, NG, boer op Oelderinck, ovl. Usselo voor 24‑6‑1704, zn. van Sander Oelderinck en NN.

4.          Welmer Buirsinck, geb. Buurse circa 1640, volgt Vb.

 

IVb.        Hendrick Buirsinck/Hilderinck (zn. van IIIa), geb. Buurse circa 1590, boer op Klein Hilderinck, ovl. Buurse na 22‑10‑1660, tr. circa 1625 Trijne Hilderinck, geb. Buurse circa 1600.

              Uit dit huwelijk:

1.          Gerdt Hilderinck, geb. circa 1625, boer op Klein Hilderinck, ovl. Buurse na 13‑2‑1682, tr. voor 21‑6‑1652  Gesken Buirsinck, geb. Haaksbergen circa 1625, NG, ovl. Buurse na 23‑11‑1668, dr. van Gerrit Buirsinck en NN.

 

IVc.        Gerdtken Buirsinck (zn. van IIIa), geb. Buurse circa 1595, boer, ovl. Buurse tussen 17‑6‑1661 en 28‑5‑1666, tr. circa 1630 NN.

              Uit dit huwelijk:

1.          Jenneken Buirsinck, geb. Buurse circa 1635, ovl. na 26‑6‑1676, otr. Haaksbergen 28‑5‑1666, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 9‑7‑1666  Lubbert in de Rutbeke, landbouwer in Usselo-Rutbeek, zn. van Berent in de Rutbeke en NN.

 

 

IVd.        Jan Buirsinck (zn. van IIIa), geb. Buurse circa 1595, boer op Klein Buersinck, ovl. Buurse tussen 26‑5‑1679 en 13‑2‑1682, tr. (NG) verm. Haaksbergen voor 23‑4‑1644  Effse Meijerinck, geb. circa 1600, NH, ovl. na 4‑7‑1659, dr. van Harmen Meijerinck en NN.

              Uit dit huwelijk:

1.          Griete Buirsinck, geb. Buurse circa 1625, ovl. Buurse na 17‑10‑1670, tr. circa 1645 Gerdt Rijdt, geb. circa 1620, bouwman op de Rijdt, ovl. Buurse tussen 17‑10‑1670 en 29‑10‑1674.

2.          Welmer Buirsinck, geb. Buurse circa 1630, volgt Vc.

 

 

Va.         Hendrick Buirsinck (zn. van IVa), geb. Buurse circa 1635, NG, boer op het erve Buersinck, ovl. Buurse tussen 18‑5‑1697 en 29‑3‑1705, tr. tussen 1672 en 1674 Hille Wever (?), geb. circa 1650, ovl. Buurse na 1695, dr. van Hendrik Wever en NN.

              Uit dit huwelijk:

1.          Jan Buersinck, geb. Buurse circa 1680, volgt VIa.

2.          Henrick Buersinck, geb. Buurse circa 1685, bij broer op de Weversplaats, ovl. Usselo‑Rutbeek na 1748.

3.          Lucas Buersinck, geb. Buurse circa 1685, bij zwager op Tesink, Boekelo, ovl. Usselo‑Boekelo voor 3‑9‑1753.

4.          Griete Buersinck, geb. Buurse circa 1687, boerinne, ovl. Usselo‑Boekelo na 12‑12‑1763, otr. Haaksbergen 11‑5‑1710, kerk.huw. (NG) Enschede 0‑6‑1710  Jan Tiesselink, geb. circa 1690, NG, boer op Tesink, Boekelo, ovl. voor 15‑10‑1739, zn. van Berent Tiesselink en NN.

                            5    Welmer Buersinck, geb. Buurse circa 1690, volgt VIb.

 

Vb.        Welmer Buirsinck (zn. van IVa), geb. Buurse circa 1640, NG, ovl. Buurse na 1‑6‑1700, tr. circa 1670 N.

              Uit dit huwelijk:

   1. Eefse Buirsinck, geb. Buurse circa 1670, ovl. na 1694, otr. Haaksbergen 12‑8‑1694, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 2‑9‑1694  Roelof Gleis, zn. van Arent Gleis en NN.

 

 

1.2        Op het erve Klein Buersinck te Haaksbergen (Buurse)

IVd.        Jan Buirsinck (zn. van IIIa), geb. Buurse circa 1595, boer op Klein Buersinck, ovl. Buurse tussen 26‑5‑1679 en 13‑2‑1682, tr. (NG) verm. Haaksbergen voor 23‑4‑1644  Effse Meijerinck, geb. circa 1600, NH, ovl. na 4‑7‑1659, dr. van Harmen Meijerinck en NN.

              Uit dit huwelijk:

1.          Griete Buirsinck, geb. Buurse circa 1625, ovl. Buurse na 17‑10‑1670, tr. circa 1645 Gerdt Rijdt, geb. circa 1620, bouwman op de Rijdt, ovl. Buurse tussen 17‑10‑1670 en 29‑10‑1674.

2.          Welmer Buirsinck, geb. Buurse circa 1630, volgt Vc.

 

Vc.         Welmer Buirsinck (zn. van IVd), geb. Buurse circa 1630, NG, boer op Klein Buersinck, ovl. Buurse tussen 27‑12‑1701 en 20‑11‑1713, tr. (1) Haaksbergen circa 1655 Jenneken Gleis, geb. circa 1635, ovl. Buurse voor 22‑2‑1680, dr. van Hendrik Gleis en Berendje Jansen.

              Uit dit huwelijk:

1.          Welmer Klein Buirsinck, geb. Buurse circa 1660, volgt VIc.

2.          Hendrik Buirsinck/ter H|fte, geb. circa 1665, boer op de Hofte, ovl. voor 1729, otr. Neede 11‑2‑1700, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 18‑2‑1700  Geesken Schoenink, geb. Neede circa 1670, in den Noordijk, dr. van Albert Schoeninck en Engele.

 

              Welmer Buirsinck, otr. (2) Haaksbergen 1‑2‑1680, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 22‑2‑1680  Stijntje Drops (ook: ten Trop), ged. verm. Haaksbergen, ovl. Buurse voor 26‑12‑1681, dr. van Rotger Drops (ook: ten Trop) en NN.

 

              Welmer Buirsinck, otr. (3) Haaksbergen 27‑11‑1681, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 26‑12‑1681  Anneke ten Westendorp, ged. verm. Haaksbergen, ovl. Buurse na 20‑11‑1713, dr. van Hendrik ten Westendorp en NN.

              Uit dit huwelijk:

1.          Jenneken (ook Fenne) Buursink, geb. Buurse circa 1685, ovl. na 24‑12‑1725, otr. Haaksbergen 10‑3‑1708, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 0‑4‑1708  Jan ten Raede, geb. Haaksbergen circa 1680, zn. van Jan ten Raa en Grietje Bruyns.

2.          Stientje Buursink, geb. Buurse circa 1690, lidmaat NG Hbg. 1711, otr. Haaksbergen 10‑10‑1728, kerk.huw. (RK) Wormer 0‑11‑1728  Albert Hulshof, geb. Wormer, zn. van Janssen Hulshof en NN.

 

VIc.        Welmer Klein Buirsinck (zn. van Vc), geb. Buurse circa 1660, boer op Klein Buersinck, ovl. Buurse na 1748, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 24‑8‑1695  Hendrickje Meijerinck, geb. Buurse circa 1670, ovl. Buurse na 1748, dr. van Tonnis Meijerinck en Mette Jaessinck.

              Uit dit huwelijk:

1.          Jan Klein Buursink, geb. Buurse circa 1696, volgt VIId.

2.          Tonnis Klein Buursink, geb. Buurse circa 1699, volgt VIIe.

3.          Jan (Gerrit) Buursink, geb. Buurse circa 1702, volgt VIIf.

4.          Hendrik Klein Buursink, geb. Buurse circa 1705, volgt VIIg.

 

 

1.3        In het dorp Haaksbergen

 

IIIb.        Gert Buersinck (zn. van II), geb. Buurse circa 1565, boer te Haaksbergen, ovl. Haaksbergen tussen 1624 en 14‑9‑1629, tr. circa 1600 Essele in de Dijk, geb. verm. Deventer circa 1570, ovl. verm. Haaksbergen na 15‑2‑1630 .

              Uit dit huwelijk:

1.          Hendrick Buirsinck, geb. verm. Haaksbergen circa 1600, volgt IVe.

2.          Jenneken Buirsinck, geb. verm. Haaksbergen circa 1600, ovl. voor 9‑11‑1666, tr. voor 5‑5‑1666  Harmen Liefferinck, geb. verm. Haaksbergen circa 1610, ovl. verm. Haaksbergen na 2‑5‑1670.

3.          Berndt Buersinck, geb. verm. Haaksbergen circa 1605, volgt IVf.

4.          Gerrit Buirsinck, geb. verm. Haaksbergen circa 1605, volgt IVg.

 

IVe.        Hendrick Buirsinck (zn. van IIIb), geb. verm. Haaksbergen circa 1600, ovl. Haaksbergen na 2‑5‑1670, tr. Haaksbergen circa 1620 Ludgert, geb. Haaksbergen circa 1600, ovl. Haaksbergen, dr. van Hans ten Hoopen en Geese NN.

              Uit dit huwelijk:

1.          Margaretha (Griete) Buirsinck, geb. Haaksbergen circa 1620, ovl. Haaksbergen tussen 3‑7‑1669 en 8‑4‑1672, tr. (1) Haaksbergen voor 4‑4‑1644  Gerrit Lentelink, bakker, ovl. Haaksbergen tussen 14‑1‑1650 en 7‑4‑1651, tr. (2) Haaksbergen voor 7‑4‑1651  Willem Ottinck, bakker en bierbrouwer, ovl. Haaksbergen circa 1694, zn. van Reint Ottinck en NN.

2.          Lysebet Buirsinck, geb. Haaksbergen circa 1625, ovl. Haaksbergen na 12‑6‑1676.

 

IVf.        Berndt Buersinck (zn. van IIIb), geb. verm. Haaksbergen circa 1605, soldaat onder hopman Ense, ovl. na 15‑2‑1630, tr. verm. Haaksbergen circa 1630 NN.

              Uit dit huwelijk:

1.          Wolter Buyrsinck/Sloemers, geb. verm. Haaksbergen circa 1630, volgt Vd.

 

Vd.        Wolter Buyrsinck/Sloemers (zn. van IVf), geb. verm. Haaksbergen circa 1630, NG, boer, ovl. Rekken tussen 1668 en 25‑1‑1693, kerk.huw. (NG) Rekken 30‑10‑1654  Derchien Sloemers, geb. circa 1630, NG, niet gedoopt in Rekken, ovl. verm. Rekken na 31‑5‑1668 .

              Uit dit huwelijk:

1.          Derkjen Sloemers, ged. NG Rekken 20‑1‑1656.

2.          Berent Sloemers, ged. NG Rekken 19‑9‑1658.

3.          Berent Sloemers, ged. NG Rekken 9‑6‑1661, ovl. na 27‑2‑1707.

4.          Gerrit Sloemers, ged. NG Rekken 12‑3‑1665.

5.          Geesken Sloemers, ged. NG Rekken 31‑5‑1668.

 

IVg.        Gerrit Buirsinck (zn. van IIIb), geb. verm. Haaksbergen circa 1605, ovl. verm. Haaksbergen na 9‑8‑1657, tr. verm. Haaksbergen circa 1625 NN.

              Uit dit huwelijk:

1.          Gesken Buirsinck, geb. Haaksbergen circa 1625, NG, ovl. Buurse na 23‑11‑1668, tr. Gerdt Hilderinck, zn. van Hendrick Buirsinck/Hilderinck en Trijne Hilderinck.

2.          Grietje Buirsinck, geb. Haaksbergen circa 1630, ovl. verm. Zutphen na 11‑2‑1666, tr. (NG) Zutphen 9‑8‑1657  Jan Wedemeyer, geb. Graafschap Waldeck [DEU] circa 1610, burger van Zutphen 29.3.1642, ovl. Zutphen 11‑2‑1666, zn. van Davit Wedemeyer en NN.

 
 
 

2         Genealogie van de Groot Buersinck tak

 

De Buursinks van de Groot Buersinck tak zijn nu uitgestorven, er zijn nu geen nakomelingen meer uit deze tak met de naam Buursink. Deze Buursinks woonden op drie bekende erven in zuid Twente, nl.:

 

 • Het erve Groot Buursink, in Buurse onder Haaksbergen (2.1);
 • Het erve Smalenbroek, in de Broekheurne onder Enschede (2.2);
 • Het erve de wever, in Usselo onder Enschede (2.3).

   2.1        Op het erve Groot Buersinck te Haaksbergen (Buurse) en in het dorp Haaksbergen

 

VIa.        Jan Buersinck (zn. van Va), geb. Buurse circa 1680, boer op Groot Buersinck, ovl. Buurse tussen 10‑9‑1715 en 1‑11‑1717, otr. Haaksbergen 29‑3‑1705, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 0‑4‑1705  Berentjen Jaessinck, geb. Buurse circa 1685, NG, lidmaat NG Hbg. op Michael 1712, ovl. Buurse na 21‑7‑1758, dr. van Jan Kuipers/Jaessinck en Trijne Jaessinck.

              Uit dit huwelijk:

1.          Henrica Buersinck, geb. Buurse circa 1706, volgt VIIa.

 

VIIa.       Henrica Buersinck (dr. van VIa), geb. Buurse circa 1706, ovl. Buurse tussen 2‑8‑1728 en 23‑7‑1730, otr. Haaksbergen 17‑1‑1723, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 7‑2‑1723  Gerrit Wolterinck/Buersinck, geb. verm. Haaksbergen circa 1692, RK, boer op Groot Buursink, begr. Buurse 0‑7‑1759, zn. van Geert Wolterink en Jenneke Nijenhuis.

              Uit dit huwelijk:

1.          Dr. Johannes Buersinck, geb. Buurse circa 1725, volgt VIIIa.

 

            N.B. Gerrit Wolterinck/Buersinck hertrouwt, volgt VIIb.

 

VIIIa.      Dr. Johannes Buersinck (zn. van VIIa), geb. Buurse circa 1725, medicinae doctor, begr. Haaksbergen 1‑2‑1768, otr. Haaksbergen 12‑9‑1756, tr. (NG) Haaksbergen 13‑10‑1756  Maria Francina (Francisca) Knies, geb. Vreden [NW, DEU] circa 1730, niet ovl Hbg na 1806, ovl. verm. Haaksbergen na 1‑10‑1791, dr. van Knies en NN.

              Uit dit huwelijk:

1.          Hendrika Clara Buersinck, ged. RK Haaksbergen 12‑11‑1758, ovl. Haaksbergen voor 1763.

2.          Dr. Gerhardus Wilhelmus Buersinck, ged. RK Haaksbergen 28‑7‑1761, volgt IXa.

3.          Wilhelmus Josephus Buersinck, ged. RK Haaksbergen 7‑11‑1762, tweeling met Bernardus, ovl. voor 1770.

4.          Bernardus Buersinck, ged. RK Haaksbergen 7‑11‑1762, tweeling met Wilhelmus Jos, ovl. voor 1770.

5.          Henrica Clara Buersinck, ged. RK Haaksbergen 7‑12‑1763, ovl. Haaksbergen voor 1764.

6.          Clara Henrica Buersinck, ged. RK Haaksbergen 11‑10‑1764, ovl. Haaksbergen voor 1770.

 

IXa.        Dr. Gerhardus Wilhelmus Buersinck (zn. van VIIIa), ged. RK Haaksbergen 28‑7‑1761, medicinae doctor, ovl. Haaksbergen 19‑1‑1835, otr. Haaksbergen 7‑11‑1790, tr. (NG) Haaksbergen 29‑11‑1790, kerk.huw. (NG) Joanna Waanders, ged. Haaksbergen 10‑5‑1767, ovl. Haaksbergen 27‑12‑1840, dr. van Hendrik Waanders in De Dom en Margaretha Scholten.

              Uit dit huwelijk:

1.          Joannis Buursink, ged. RK Haaksbergen 1‑10‑1791, ovl. Haaksbergen voor 1795.

2.          Joanna Hindrica Francisca Buursink, ged. RK Haaksbergen 21‑11‑1792, ongehuwd, zonder beroep, ovl. Haaksbergen 26‑1‑1850.

3.          Joannis Josephus Buursink, ged. RK Haaksbergen 2‑5‑1795, koopman, ovl. Haaksbergen 18‑3‑1869, otr. Deventer 23‑1‑1820, tr. (BS) Deventer 4‑2‑1820, kerk.huw. (RK) Deventer Broederenkerk 6‑2‑1820  Maria Oostenveghel, ged. RK Deventer 22‑4‑1767, winkelierster, ovl. Haaksbergen 29‑3‑1846, dr. van Bernardus Oostenveghel en Hendrika Roerdink.

4.          Maria Francisca Buursink, ged. RK Haaksbergen 11‑11‑1798, ovl. Wervik [BEL] 15‑7‑1848, tr. (BS) Brugge [BEL] 6‑9‑1847  Ivon Maes, geb. Zwevegem [BEL] 9‑4‑1815, bakker/vlaswerker, ovl. Wervik [BEL] 17‑1‑1851, zn. van Bernard Maes en Petronella Maes.

.          

 

 


VIIb.       Gerrit Wolterinck/Buersinck, RK, weduwnaar van Henrica Buersinck (VIIa), ovl. Buurse 0‑7‑1759, otr. (1) Haaksbergen 23‑7‑1730, kerk.huw. (RK) Rekken 0‑8‑1730  Anna Keupers, geb. Buurse circa 1700, ovl. verm. Haaksbergen voor 5‑10‑1732, dr. van Roelof Keupers en NN.

 

              Gerrit Wolterinck/Buersinck, otr. (2) Haaksbergen 5‑10‑1732, tr. (NG) Haaksbergen 19‑10‑1732, kerk.huw. (RK) Haaksbergen 21‑10‑1732  Fenneken Waanders (ook: Warners), geb. Haaksbergen circa 1712, ovl. Buurse na 28‑6‑1784, dr. van Henricus Warners en Janna Harperink.

              Uit dit huwelijk:

1.          Hendrik Buursink/Smalenbroek, ged. RK Haaksbergen 13‑8‑1733, volgt VIIIb.

2.          Anna Maria Buersinck, ged. RK Haaksbergen 27‑5‑1735, ovl. voor 1748.

3.          Jan Hendrik Buersinck, ged. RK Haaksbergen 23‑1‑1737, ovl. voor 1748.

4.          Henrica Maria (Anna Hendrika) Buersinck, ged. RK Haaksbergen 29‑9‑1738, ovl. Ahaus‑Wessem [NW, DEU] na 1‑2‑1813, otr. Haaksbergen 2‑10‑1763  Joan Jurrien ter Halle, geb. Ahaus‑Wessem [NW, DEU], ovl. verm. Ahaus‑Wessem [NW, DEU] voor 1‑2‑1813.

5.          Gerardus Buursink, ged. RK Haaksbergen 11‑4‑1743, volgt VIIIc.

6.          Margaretha (Joanna Margaretha) Buersinck, ged. RK Haaksbergen 19‑12‑1745, ovl. Haaksbergen 27‑10‑1828, otr. Haaksbergen 7‑4‑1771, tr. (NG) Haaksbergen 5‑5‑1771, kerk.huw. (RK) Goor 25‑4‑1771  Wilhelmus Wiedenbroek, geb. verm. Diepenheim circa 1739, ovl. Haaksbergen 8‑12‑1814, zn. van Baron Bernardus Wilhelmus von Wiedenbroek en Maria Therink.

7.          Bernardina (Berendina) Buersinck, ged. RK Haaksbergen 6‑8‑1747, ovl. Haaksbergen 14‑1‑1815, otr. Haaksbergen 17‑8‑1777, kerk.huw. Bentheim [NW, DEU] 0‑9‑1777  (Johannes) Theodorus den Reuver, geb. Bentheim [NW, DEU], winkelier, gemeentesecretaris, ovl. ?? niet in B.S. Overijssel na 14‑1‑1815, zn. van Jan den Reuver en NN.

8.          Dr. Joannes Buersinck, geb. Buurse 27‑2‑1749, ged. RK Haaksbergen 4‑3‑1749, medicinae doctor, ovl. Delden 23‑1‑1813, otr. Haaksbergen 5‑3‑1780, tr. (NG) Haaksbergen 9‑4‑1780  Anna Maria (ook:Antonetta) Nitert, geb. Oldenzaal 6‑1‑1736, ovl. Delden 20‑11‑1812, dr. van Gerrit Jan Nitert en Catharina Maria de Twikkel.

9.          Anna Maria (Janna) Buersinck, ged. RK Haaksbergen 19‑6‑1751, ongehuwd, klopje, winkelier, ovl. Haaksbergen 6‑1‑1800.

 

VIIIc.      Gerardus Buursink (zn. van VIIb), ged. RK Haaksbergen 11‑4‑1743, herbergier (Oostenstraat 49), ovl. Haaksbergen 30‑12‑1819, otr. Haaksbergen 21‑4‑1776, tr. (NG) Haaksbergen 16‑5‑1776  Maria Knoefman, geb. Rheda (Kr.Guetersloh) [DEU] circa 1755, ovl. verm. Haaksbergen tussen 21‑10‑1795 en 1806.

              Uit dit huwelijk:

1.          Eva Gerhardina Buursink, ged. RK Haaksbergen 28‑6‑1784, ovl. Haaksbergen voor 1795.

2.          Gerardus Fredricus Buursink, ged. RK Haaksbergen 15‑10‑1790, ongehuwd, ovl. Diepenheim 14‑3‑1846.

3.          Gerhardus Buursink, ged. RK Haaksbergen 21‑10‑1795, wever, ovl. tussen 27‑10‑1828 en 15‑6‑1846, niet in B.S. Overijssel geregistreerd.

                


2.2        Op het erve Smalenbroek in Enschede (Broekheurne)

 

VIIIb.      Hendrik Buursink/Smalenbroek (zn. van VIIb), ged. RK Haaksbergen 13‑8‑1733, boer op Smalenbroek, ovl. Usselo‑Broekheurne 19‑3‑1806, otr. (1) Amsterdam 23‑5‑1760, tr. (RK) Ahaus (Kr.Borken) [NW, DEU] 0‑6‑1760, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 10‑2‑1761  Johanna Smalenbroek, ged. NG Enschede 18‑9‑1740, begr. Enschede 1770, dr. van Gerrit Smalenbroek en Geertje Stroink.

              Uit dit huwelijk:

1.          Gerrit Buursink/Smalenbroek, ged. NG Enschede 5‑7‑1761, volgt IXb.

2.          Gerhardus Buursink/Smalenbroek, ged. RK Enschede 4‑9‑1763, volgt IXc.

3.          Geertruid Buursink/Smalenbroek, ged. NG Enschede 16‑5‑1766, ongehuwd, ovl. Enschede 3‑8‑1825.

4.          Jannes Buursink/Smalenbroek, ged. NG Enschede 30‑10‑1768, ovl. Usselo‑Broekheurne voor 15‑9‑1785.

 

              Hendrik Buursink/Smalenbroek, otr. (2) Haaksbergen 11‑9‑1791, tr. (NG) Haaksbergen 16‑10‑1791, kerk.huw. (RK) Enschede 16‑10‑1791  Berendje (Berendina) Schroers (ook: Schreur), ged. RK Haaksbergen 16‑5‑1755, ovl. Lonneker 1‑3‑1824, dr. van Lubbert (Albert) ten Voorde/Schroers en Harmken (Hermiena) Schroers (ook: Schreur).

              Uit dit huwelijk:

1.          Hermina Buursink/Smalenbroek, ged. RK Zwillbrock [NW, DEU] 15‑8‑1789, ovl. Enschede 25‑8‑1866, tr. (BS) Enschede 26‑4‑1816, kerk.huw. (RK) Enschede 29‑4‑1816  Johannes Hermannus Theodorus Toenies (ook: Toening), geb. bij Dorsten, ged. RK Polsum [DEU] 13‑6‑1781, smidsbaas, ovl. Enschede 16‑8‑1834, zn. van Johannes Theodorus Toening en Maria Catharina Waimann (ook: Weymans).

2.          Joanna Smalenbroek, ged. RK Enschede 21‑9‑1792, ovl. Enschede 24‑4‑1867, tr. (BS) Lonneker 20‑12‑1823  Joan Herman Groot Hundfeld, ged. Alstaette [NW, DEU] 1‑5‑1786, landbouwer, ovl. Enschede 3‑8‑1844, zn. van Jan Hendrik Groot Hundfeld en Janna Olthuis.

3.          Fenne Smalenbroek, geb. circa 1794, ovl. Haaksbergen 6‑6‑1860, tr. voor 1818 Gerrit Heemink, geb. Haaksbergen circa 1785, zadelmaker, ovl. Haaksbergen 22‑8‑1860, zn. van Petrus Heemink en Gerharda te Lintelo.

4.          Henricus Buursink/Smalenbroek, ged. RK Enschede 14‑9‑1795, volgt IXd.

5.          Helena Buursink/Smalenbroek, ged. RK Enschede 14‑7‑1797, ovl. Enschede 1‑1‑1862  Geregistreerd in Enschede op de lijst van "Overledenen van 1 January tot 7 mei 1862 waarvan de betrekkelijke acten Burgelijken stand zijn verbrand" (bij stadsbrand), tr. (BS) Enschede 15‑11‑1828  Herman Henrich Weerlink (Bocklerbaumer), ged. Albersloh (Kr.Warendorf) [NW, DEU] 21‑10‑1783, tuinman, ovl. Enschede 11‑3‑1857, zn. van Bernard Henrich Weerlink (Bocklerbaumer) en Antoinette Pops.

6.          Joannes(Jannes) Smalenbroek, ged. RK Enschede 7‑6‑1799, stalknecht, ovl. Zwolle 27‑1‑1868, tr. (BS) Zwolle 23‑4‑1846  Woltera Velthuys, ged. RK Zwolle 8‑3‑1795, huwt als wed.v. Gerrit Sluiter, dr. van Hermannus Velthuys en Joanna ten Voorde.

 

IXb.        Gerrit Buursink/Smalenbroek (zn. van VIIIb), ged. NG Enschede 5‑7‑1761, boer op Smalenbroek, ovl. Lonneker 5‑4‑1828, otr. Amsterdam 7‑4‑1785, tr. (RK) Amsterdam 30‑4‑1785, kerk.huw. (NG) Ransdorp 1‑5‑1785  Anna Leuring, ged. RK Amsterdam 28‑2‑1761, ovl. Amsterdam 22‑11‑1838, dr. van Jan Leuring en Alida Beekmans (ook:Varwijk).

              Uit dit huwelijk:

1.          Alida Johanna Smalenbroek, geb. Amsterdam circa 1786, begr. Amsterdam 16‑9‑1788.

2.          Johannes Smalenbroek, geb. Amsterdam circa 1788, begr. Amsterdam 19‑8‑1791.

3.          Henricus Franciscus Smalenbroek, ged. RK Amsterdam 29‑1‑1791, begr. Amsterdam 24‑2‑1791.

4.          Johannes Smalenbroek, ged. RK Amsterdam 10‑5‑1792, begr. Amsterdam 6‑3‑1800.

5.          Anna Gerarda Alida Smalenbroek, begr. Amsterdam 6‑3‑1800.

                      


IXc.        Gerhardus Buursink/Smalenbroek (zn. van VIIIb), ged. RK Enschede 4‑9‑1763, wijnkoper, eigenaar erve Smalenbroek 1828-1835, ovl. Amsterdam 6‑6‑1835, otr. (1) Amsterdam 23‑10‑1794, kerk.huw. (RK) Amsterdam 9‑11‑1794  Gerarda Jacoba (G.Maria) Bolsens (ook: Bolsingh), ged. RK Amsterdam 11‑6‑1773, ovl. Amsterdam 23‑3‑1801, begr. Amsterdam 26‑3‑1801, dr. van Jan Bolsens en Emerentia Lonk.

              Uit dit huwelijk:

1.          Joannes Aymericus Smalenbroek, ged. RK Amsterdam 20‑9‑1795, volgt Xa.

2.          Johanna Hendrina Smalenbroek, ged. RK Amsterdam 16‑1‑1797, ovl. verm. Amsterdam voor 1822.

3.          Catharina Adriana Smalenbroek, geb. verm. Amsterdam circa 0‑12‑1797, begr. Amsterdam 17‑10‑1798.

4.          Jacobus Gerhardus Smalenbroek, ged. RK Amsterdam 11‑10‑1798, tweeling met Adrianus Joh, ovl. verm. Amsterdam voor 1822.

5.          Adrianus Johannes Smalenbroek, ged. RK Amsterdam 11‑10‑1798, tweeling met Jacobus Gerh, begr. Amsterdam 17‑10‑1798.

6.          Catharina Smalenbroek, ged. RK Amsterdam 9‑12‑1799, ovl. verm. Amsterdam voor 1822.

7.          Christina Carolina Smalenbroek, geb. verm. Amsterdam 9‑12‑1799, begr. Amsterdam 29‑6‑1802.

8.          Maria Agnes Smalenbroek, ged. RK Amsterdam 4‑3‑1801, ovl. na 26‑12‑1822.

 

              Gerhardus Buursink/Smalenbroek, otr. (2) Amsterdam 20‑11‑1801, kerk.huw. (RK) Amsterdam 13‑12‑1801  Christina Senten, geb. Den Haag circa 1757, wed. van Adrianus Joh. Lonk, ovl. Amsterdam 26‑12‑1822, dr. van Henricus Sente en Margaretha (Grietje) Zegers.

 

Xa.         Joannes Aymericus Smalenbroek (zn. van IXc), ged. RK Amsterdam 20‑9‑1795, wijnkoper, eigenaar erve Smalenbroek 1835-1837, ovl. Amsterdam 29‑7‑1857, tr. (1) (BS) Amsterdam 8‑8‑1821  Joanna Catharina Wijnbron, ged. RK Amsterdam 7‑3‑1796, ovl. Amsterdam 29‑7‑1828, dr. van Nicolaas Wijnbron en Catharina Magdalena Fockinck.

              Uit dit huwelijk:

1.          Joanna Gerarda Smalenbroek, geb. Amsterdam 20‑6‑1825, ovl. voor 1857.

 

              Joannes Aymericus Smalenbroek, tr. (2) (BS) Amsterdam 12‑5‑1830  Alida Margareta Gallenkamp, ged. Amsterdam 14‑5‑1804, ovl. Amsterdam 5‑4‑1863, dr. van Joannes Reinerus Gallenkamp en Margareta Geers.

              Uit dit huwelijk:

1.          Elizabeth Margaretha Smalenbroek, geb. Amsterdam 3‑5‑1833, ongehuwd, ovl. Amsterdam 21‑6‑1863.

2.          Margaretha Maria Smalenbroek, geb. Amsterdam 23‑8‑1834, ovl. voor 1857.

3.          Joannes Smalenbroek, geb. Amsterdam 23‑9‑1836, ovl. Amsterdam 1‑11‑1837.

 

IXd.        Henricus Buursink/Smalenbroek (zn. van VIIIb), ged. RK Enschede 14‑9‑1795, landbouwer, ovl. Lonneker 30‑9‑1863, tr. (BS) Lonneker 14‑2‑1829  Gesina Polman, ged. RK Enschede 23‑10‑1799, ovl. Lonneker 6‑7‑1868, dr. van Jan Polman en Johanna Klaaskotte (ook: K.katte).

              Uit dit huwelijk:

1.          Hermina Smalenbroek, geb. Lonneker 20‑3‑1830, ovl. Lonneker 4‑1‑1871, tr. (BS) Lonneker 5‑7‑1856  Johannes Sprakel, geb. Lonneker 23‑9‑1834, landbouwer, ovl. Enschede 14‑12‑1904, zn. van Jan Sprakel en Aaltje Stienebos.

 

                            


2.3        Op het erve De Wever in Enschede (Usselo)

 

VIb.        Welmer Buersinck (zn. van Va), geb. Buurse circa 1690, NG, boer op Weversplaats, Usselo, ovl. Usselo‑Rutbeek voor 15‑3‑1763, tr. (1) (NG) verm. Enschede circa 1725 Geertien Harberinck, geb. Usselo circa 1700, NH, ovl. Usselo 0‑5‑1734, dr. van Leffert Harberinck en Geertje Egberink.

 

              Welmer Buersinck, kerk.huw. (2) (NG) Enschede 1735 Geeske Lammerink (ook: Wevers), geb. Usselo circa 1710, NG, ovl. Usselo na 29‑3‑1762 .

              Uit dit huwelijk:

1.          Hendrik Buursink, ged. NG Enschede 2‑6‑1737, volgt VIIc.

2.          Geertjen Buursink, ged. NG Enschede 1‑3‑1739, ovl. verm. Usselo voor 13‑10‑1808, tr. (NH) verm. Enschede circa 1770, kerk.huw. (NG) Lucas Leussink, ged. NG Enschede 19‑9‑1734, boer op het erve Leussink, Usselo, ovl. Enschede 13‑10‑1808, zn. van Jan Luessink en Hinniken Berenbroek.

3.          Jenneken Buursink, ged. NG Enschede 29‑9‑1741, ovl. Lonneker 19‑2‑1816, tr. (NH) verm. Enschede na 1778, kerk.huw. (NG) Harmen Bruninck/ter Heegde, ged. NG Enschede 13‑9‑1739, boer op de Broekheurner Heegde, ovl. Enschede 1‑5‑1809, zn. van Harmen Bruninck en Enneken Lippinkhof.

4.          Hendrina Buursink, ged. NG Enschede 21‑2‑1745, ovl. verm. Haaksbergen tussen 9‑2‑1792 en 1806, otr. (1) Haaksbergen 7‑2‑1773, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 28‑2‑1773  Hendrik Gleis, ged. NG Haaksbergen 30‑4‑1747, boer op het erve Gleis, Buurse, ovl. Buurse voor 7‑10‑1787, zn. van Hendrik Gleis en Hendriena Tiesselink, otr. (2) Haaksbergen 7‑10‑1787, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 11‑11‑1787  Gerridjan te Pellen, ged. NG Haaksbergen 3‑4‑1757, boer op het erve Gleis, Buurse, ovl. Haaksbergen 1‑10‑1822, zn. van Gerrit (ter) Pellen en Aaltje Rodt.

 

VIIc.       Hendrik Buursink (zn. van VIb), ged. NG Enschede 2‑6‑1737, boer op de Weversplaats, ovl. Usselo tussen 1795 en 8‑5‑1802, kerk.huw. (1) (NG) Enschede 1772 Aaltje Lansink (ook: Wessels), ged. NG Enschede 7‑12‑1749, ovl. Usselo circa 1785, dr. van Gozen Lanssink en Geertjen Aaftink.

              Uit dit huwelijk:

1.          Gerrit Buursink, ged. NG Enschede 21‑11‑1773, volgt VIIId.

 

              Hendrik Buursink, kerk.huw. (2) (NG) Enschede 1786 Barendje Wissink, ged. NG Enschede 22‑11‑1750, ovl. Usselo na 1795, dr. van Marten Wissink en Berta Gijme.

              Uit dit huwelijk:

1.          Albert Buursink, ged. NG Enschede 1‑4‑1787, ovl. Usselo voor 8‑5‑1802.

 

VIIId.      Gerrit Buursink (zn. van VIIc), ged. NG Enschede 21‑11‑1773, boer op de Weversplaats, ovl. Usselo tussen 1798 en 8‑5‑1802, tr. (NG) verm. Enschede circa 1794, kerk.huw. (NG) Janna Geukink (ook: Gakink), ged. NG Haaksbergen 16‑10‑1763, ovl. Usselo tussen 8‑5‑1802 en 23‑9‑1805, dr. van Jan Harmen Geukink (ook: Gakink) en Janna Wargerink.

              Uit dit huwelijk:

1.          Hendrika Buursink, geb. Usselo 3‑7‑1798, ged. NG Haaksbergen 15‑7‑1798, woonde als wees bij A. Geerdink, ovl. Lonneker 18‑9‑1806.

         


3        Genealogie van de Zelhem tak

 

 

De Zelhem tak is een van de vier takken van het Buursink geslacht met huidige nakomelingen.  Deze vier takken ontwikkelden zich omstreeks 1700.  Toen werden in het gezin van Welmer Klein Buersinck (VIc) en Hendrickje Meijerinck in Buurse bij Haaksbergen vier zoons geboren, er waren geen dochters.  Elk van de vier jongens, Jan (VIId), Tonnis (VIIe), Jan Gerrit (VIIf), en Hendrik (VIIg), werd de stamvader van één van de vier Buursink takken met huidige nakomelingen.  Hier geven we de kroniek van Jan Klein Buursink, de stamvader van de Zelhem tak, en zijn afstammelingen. 

 

We onderscheiden drie onderdelen in de Zelhem tak:

 • Jan Klein Buursink, zijn kinderen en kleinkinderen die op het Klein Buursink in Buurse  woonden, totdat dit erve in handen kwam van Roerink (zie 3.1).
 • De verschillende gezinnen van generaties IX, X en XI die in Zelhem woonden (zie 3.2).
 • De jongste generaties, vanaf XII, die zich verspreidden over het land (zie 3.3).
             
   

3.1        Op het erve Klein Buursink te Haaksbergen (Buurse)

 

   VIId.     Jan Klein Buursink (zn. van VIc), geb. Buurse circa 1696, NG, boer op Kl.B.; lidmaat NG Hbg 1736, ovl. Buurse 5‑2‑1782, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 23‑6‑1726  Trijntjen Warge-rinck, geb. Buurse circa 1700, ovl. Buurse na 1748, dr. van Arent Wargerinck en Trijntje Rots.

             Uit dit huwelijk:

1.     Arendina (Aerne) Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 30‑3‑1727, volgt VIIIe.

2.     Wilhelmina (Harmijna) Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 2‑3‑1732, lidmaat NG Hbg. 1759, ovl. Haaksbergen 2‑10‑1820, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 23‑12‑1764  Garrit Teutelinck, ged. RK Haaksbergen 22‑11‑1739, bouwman op Kuipers plaatze, ovl. Haaksbergen 20‑9‑1817, zn. van Johan Teutelink en Engele Hiddink (?).

3.     Berendt Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 17‑4‑1735, ovl. Haaksbergen vr 1746.

4.     Trientje Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 19‑4‑1737, ovl. Haaksbergen vr 1740.

 1. Trientje (Harmijna) Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 13‑3‑1740, lidmaat NG Hbg. 1758, ovl. Buurse, Gem. Neede 25‑10‑1813, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 13‑2‑1757  Gerrit Wargerink/te Westendorp, ged. NG Haaksbergen 22‑5‑1735, ovl. tussen 4‑5‑1799 en 25‑10‑1813, zn. van Harmen Wargerink en Trientjen Westendorp.

   

   VIIIe.      Arendina (Aerne) Klein Buursink (dr. van VIId), ged. NG Haaksbergen 30‑3‑1727, lidmaat NG Hbg. 1745, ovl. Buurse 19‑12‑1803, begr. Haaksbergen 22‑12‑1803, otr. Haaksbergen 1‑5‑1746, kerk.huw. (NG) Haaksbergen 5‑6‑1746  Arent Rengerink/Klein Buursink, geb. verm. Haaksbergen voor 1726, NG, boer op Klein Buursink, ovl. Buurse 4‑2‑1794, begr. Haaksbergen 7‑2‑1794, zn. van Arent Rengerink en Fenneken Berendsen.

             Uit dit huwelijk:

1.          Margaretha Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 11‑9‑1746, lidmaat NG Hbg. 1765, ovl. na 1765.

2.          Jan Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 23‑2‑1749, ovl. Haaksbergen voor 1756.

3.          Willem Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 2‑12‑1751, ovl. Haaksbergen voor 1797.

4.          Willemina Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 18‑3‑1753, ovl. Haaksbergen voor 1758.

5.          Jan Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 29‑2‑1756, volgt IXe.

6.          Willemina Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 8‑10‑1758, geen verdere gegevens.

7.          Garrit Buursink, ged. NG Haaksbergen 2‑8‑1761, volgt IXf.

8.          Jan Hendrik Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 29‑12‑1764, jachtopziener, ovl. Haaksbergen 9‑4‑1828  (als Rengerink), tr. (BS) Borculo 18‑3‑1810  Geertrui Santvoort, geb. Beltrum 7‑5‑1743, ovl. Borculo 16‑12‑1818  weduwe van Harmen te Velde, dr. van Frederik Leopoldus Santvoort en Garritjen Bolthof.

9.          Egbert Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 12‑10‑1766, ovl. Haaksbergen 7‑3‑1785, begr. Haaksbergen 10‑3‑1785.

10.        Jacob Klein Buursink/Rengerink, ged. NG Haaksbergen 9‑4‑1769, ongehuwd, ovl. Haaksbergen 18‑7‑1815, begr. Haaksbergen 21‑7‑1815.

11.        Gerhardus Klein Buursink, ged. NG Haaksbergen 23‑5‑1773, ovl. Haaksbergen 16‑11‑1793, begr. Haaksbergen 19‑11‑1793.

 

   IXe.     Jan Klein Buursink (zn. van VIIIe), ged. NG Haaksbergen 29‑2‑1756, boer op Klein Buursink; lidmaat NG Hbg. 1777, ovl. Haaksbergen 7‑2‑1823, tr. Haaksbergen circa 1797 Gerharda (Grada) Roerink, ged. NG Haaksbergen 8‑1‑1758, ovl. Haaksbergen voor 1806, dr. van Jan Harmen Roerink en Trientjen Hilderink.

             Uit dit huwelijk:

 1. Arendina Klein Buursink, geb. Buurse 23‑5‑1798, ged. NG Haaksbergen 27‑5‑1798, ovl. Haaksbergen 28‑9‑1861, tr. (BS) Haaksbergen 11‑2‑1827  Hermannus Roerink, geb. Buurse 1‑7‑1802, boer op Klein Buursink, ovl. Haaksbergen 9‑12‑1878, zn. van Jan Roerink en Johanna Lefers.

 2. Jan Harmen Klein Buursink, geb. Buurse 30‑1‑1800, ged. NG Haaksbergen 2‑2‑1800, ongehuwd, op Klein Buursink, ovl. Haaksbergen 1‑1‑1847.


3.2        In het dorp Zelhem

 

IXf.        Garrit Buursink (zn. van VIIIe), ged. NG Haaksbergen 2‑8‑1761, verwer, deurwaarder; lidmaat NG Hbg. Paschen 1780, ovl. Zelhem 21‑12‑1828, begr. Zelhem 23‑12‑1828, otr. Zelhem 28‑6‑1795, kerk.huw. (NG) Zelhem 19‑7‑1795  Johanna Francina Wijnveld, geb. Zelhem 27‑6‑1765, ovl. Zelhem 22‑3‑1853, dr. van Hendrik Jan Wijnveld en Berendina Ovink.

              Uit dit huwelijk:

1.          Hendrika Johanna Buursink, geb. Zelhem 7‑5‑1796, ged. NG Zelhem 8‑5‑1796, ovl. Gorssel 8‑8‑1877, tr. (BS) Zelhem 4‑6‑1827  Jacob van Arragon, geb. Varsseveld 8‑8‑1793, kuiper, wednr. van A. ter Haar, ovl. Zelhem 27‑11‑1865, zn. van Derk van Arragon en Willemina Janssen.

2.          Aleida Barendina Buursink, geb. Zelhem 6‑11‑1797, ged. NG Zelhem 12‑11‑1797, geen verdere gegevens.

3.          Gerhardus Buursink, geb. Zelhem 13‑9‑1800, ged. NG Zelhem 14‑9‑1800, ovl. Zelhem voor 1805.

4.          Arnoldus Buursink, geb. Zelhem 27‑2‑1803, volgt Xb.

5.          Gerhardus Buursink, geb. Zelhem 12‑10‑1805, volgt Xc.

 

Xb.        Arnoldus Buursink (zn. van IXf), geb. Zelhem 27‑2‑1803, ged. NG Zelhem 27‑2‑1803, beroepsmilitair Artillerie, ovl. Helmond 24‑1‑1876, tr. (BS) Amersfoort 20‑6‑1827  Aaltje Brom, ged. Woudenberg 5‑4‑1800, ovl. Grave 14‑1‑1852, dr. van Elias Brom en Wijntjen Gertse van Groot Hees.

              Uit dit huwelijk:

1.          Johanna Francina Buursink, geb. Den Bosch 24‑6‑1834, ovl. Den Bosch 4‑8‑1834.

2.          Hermanus Jacobus Buursink, geb. Den Bosch 24‑6‑1836, ovl. Den Bosch 14‑7‑1836.

3.          Theodora Maria Buursink, geb. Den Bosch 27‑9‑1837, ovl. Haarlem 26‑1‑1902, tr. (BS) Apeldoorn 21‑8‑1869  Willem Hulshoff, geb. Voorst 24‑6‑1839, tekenaar bij de Genie, ovl. Schoten 5‑6‑1906, zn. van Gerrit Hulshoff en Jacoba Sarink.

 

Xc.         Gerhardus Buursink (zn. van IXf), geb. Zelhem 12‑10‑1805, ged. NG Zelhem 20‑10‑1805, deurwaarder, later koopman, ovl. Zelhem 5‑11‑1891, otr. Zelhem 3‑5‑1829, tr. (BS) Zelhem 7‑6‑1829  Elisabeth Berendina van der Stroom, geb. Den Haag 20‑10‑1804, ged. NG Den Haag 4‑11‑1804, ovl. Zelhem 20‑8‑1856, dr. van Evert Coenen van der Stroom en Maria van Oort.

              Uit dit huwelijk:

1.          Maria Everdina Buursink, geb. Zelhem 9‑12‑1829, volgt XIa.

2.          Johanna Francina Buursink, geb. Zelhem 28‑10‑1831, ovl. Brummen 9‑4‑1890, tr. (BS) Zelhem 26‑4‑1856  Gerrit Bovendorp, geb. Brummen 1‑3‑1824, broodbakker, ovl. Brummen 15‑4‑1904, zn. van Johannes Bovendorp en Everdina Vos.

3.          Gerharda Cornelia Buursink, geb. Zelhem 24‑8‑1835, ovl. Arnhem 1‑6‑1898, tr. (1) (BS) Doetinchem 11‑3‑1858  Jan ter Voert, geb. Bergh 1807, ged. NG Zeddam 25‑9‑1807, landbouwer, ovl. Ambt Doetinchem 12‑7‑1866, zn. van Jannes ter Voort en Margarita Cornelia (van) Enst, tr. (2) (BS) Doetinchem 16‑10‑1868  Hermanus Lubertus Bakker, geb. Harmelen 15‑5‑1822, koopman, ovl. Amsterdam 26‑2‑1910, zn. van Johan Laurens Bakker en Aenix van Sevenbergen.

4.          Gerrit Buursink, geb. Zelhem 12‑3‑1841, volgt XIb.

5.          Dorotheus Isebrandus Buursink, geb. Zelhem 2‑6‑1845, bakker, ovl. Vorden 1‑8‑1905, tr. (BS) Vorden 21‑11‑1873  Willemina Hendrika Meuleman, geb. Vorden 4‑1‑1845, huwelijk kinderloos, ovl. Vorden 7‑6‑1895, dr. van Warner Meuleman en (Antonia) Maria Koning.

                                                    


XIa.        Maria Everdina Buursink (dr. van Xc), geb. Zelhem 9‑12‑1829, ovl. Zelhem 18‑10‑1892.

Zoon:

1.          Gerhardus Marinus Buursink, geb. Zelhem 9‑3‑1849, koopman, ongehuwd, ovl. Zelhem 24‑5‑1895.

 

              Maria Everdina Buursink, tr. (2) (BS) Zelhem 9‑6‑1864  Nicolaas Ernestus Hillen, geb. Zelhem 15‑12‑1824, landbouwer, ovl. Zelhem 4‑1‑1911, zn. van Willem Hillen en Egbertdina ter Hoeve.

 

XIb.        Gerrit Buursink (zn. van Xc), geb. Zelhem 12‑3‑1841, ged. NH Zelhem 18‑3‑1841, verwer en glazemaker, koopman, ovl. Zelhem 25‑1‑1895, tr. (BS) Zelhem 2‑11‑1865  Reindina Willemina Meuleman, geb. Vorden 8‑12‑1840, ovl. Zelhem 22‑3‑1901, dr. van Warner Meuleman en (Antonia) Maria Koning.

              Uit dit huwelijk:

1.          Elisabeth Berendina Buursink, geb. Zelhem 11‑11‑1866, onderwijzeres, ovl. Markelo 13‑10‑1940, tr. (BS) Zelhem 6‑10‑1892  Bernard Guillaume Hubert Jos. van Ommeren, geb. Amsterdam 14‑7‑1864, reiziger/koopman, ovl. Velsen 2‑5‑1940, zn. van Laurens Walraven van Ommeren en Margaretha Maria Joh. Francina van Lom.

2.          Warner Buursink, geb. Zelhem 18‑4‑1868, ovl. Zelhem 6‑11‑1869.

3.          Warner Buursink, geb. Zelhem 29‑4‑1870, volgt XIIa.

4.          Gerhardus Buursink, geb. Zelhem 26‑7‑1872, volgt XIIb.

5.          Antonia Maria Buursink, geb. Zelhem 8‑10‑1874, zonder beroep, ongehuwd, ovl. Markelo 2‑11‑1905.

6.          Hermanna Theodora Buursink, geb. Zelhem 23‑12‑1876, ovl. Zutphen 2‑10‑1933, tr. (BS) Zelhem 11‑5‑1906  Girard Jan Boersbroek, geb. Deventer 13‑8‑1881, controleur tarwewet, ovl. Zutphen 29‑4‑1945, zn. van Gerrit Jan Boersbroek en Elsken de Jong.

7.          Herman Teunis Buursink, geb. Zelhem 20‑2‑1879, volgt XIIc.

8.          Reindina Willemina Buursink, geb. Zelhem 26‑11‑1881, ovl. Enschede 28‑1‑1952, tr. (BS) Enschede 2‑2‑1905  Johannes Gerhardus Kreeftenberg, geb. Wisch 3‑8‑1874, bakker, ovl. Enschede 23‑1‑1940, zn. van Hendrik Kreeftenberg en Bernardina Hendrietta van Holten.

9.          Gerrit Buursink, geb. Zelhem 11‑4‑1883, volgt XIId.

 

                                  


3.3        De jongste generaties

 

XIIa.       Warner Buursink (zn. van XIb), geb. Zelhem 29‑4‑1870, slager, ovl. Winterswijk 6‑9‑1924, tr. (BS) Zelhem 15‑11‑1900  Theodora Bernarda Massink, geb. Hengelo (Gd) 26‑12‑1873, ovl. Winterswijk 11‑9‑1953, dr. van Koenraad Massink en Willemina Semmelink.

              Uit dit huwelijk:

1.          Gerrit Buursink, geb. Winterswijk 28‑3‑1901, kantoorbediende, ovl. Winterswijk 21‑9‑1972, tr. (BS) Winterswijk 28‑8‑1936  Anna Maria Becking, geb. Vreden [NW, DEU] 6‑11‑1896, ovl. Winterswijk 16‑6‑1989, dr. van Anton Becking en Hermina van Hambroek.

2.          Hermina Reindina Buursink, geb. Winterswijk 1‑6‑1906, ovl. Winterswijk 27‑9‑1907.

3.          Koenraad Buursink, geb. Winterswijk 28‑9‑1913, volgt XIIIa.

 

XIIIa.      Koenraad Buursink (zn. van XIIa), geb. Winterswijk 28‑9‑1913, ambtenaar ruilverkaveling, ovl. Almelo 14‑9‑2001, tr. (BS) Arnhem 12‑2‑1943  Berendina Annetta Hendrina Carmiggelt, geb. Arnhem 23‑7‑1915, dr. van Jippe Jacobus Carmiggelt en Berendina Gouw.

              Uit dit huwelijk:

1.          Berendina Neeltje Buursink, geb. De Steeg 25‑9‑1944, tr. (BS) Almelo 20‑1‑1966  Jan Veldhuis, geb. Almelo 15‑3‑1943, onderwijzer, zn. van Egbert Veldhuis en Frederika Johanna Broekhuis.

2.          Robert Buursink, geb. Middelburg 9‑8‑1947, volgt XIVa.

 

XIVa.      Robert Buursink (zn. van XIIIa), geb. Middelburg 9‑8‑1947, ambtenaar Rijkswaterstaat, tr. (BS) Almelo 14‑10‑1971  Tijmentje ter Haar, geb. Almelo 3‑8‑1948, dr. van Johan ter Haar en Bernardine Olink.

              Uit dit huwelijk:

1.          Mattheus (Marthijs) Buursink, geb. Den Haag 11‑4‑1973, arts.

2.          Johannes (Hans) Buursink, geb. Dordrecht 10‑9‑1974, database beheerder.

3.          Elisabeth (Elske) Buursink, geb. Dordrecht 30‑5‑1977, studente Engels.

                      

XIIb.       Gerhardus Buursink (zn. van XIb), geb. Zelhem 26‑7‑1872, korenmolenaar, ovl. Markelo 3‑2‑1946, begr. Markelo 7‑2‑1946, tr. (BS) Markelo 19‑5‑1904  Hendrika van Dam, geb. Markelo 26‑7‑1877, lidmaat NH 1895, ovl. Markelo 10‑6‑1963, begr. Markelo 13‑6‑1963, dr. van Hendrikus Johannes van Dam en Barta Aleida Bargman.

              Uit dit huwelijk:

1.          Antonia Maria (Anne) Buursink, geb. Markelo 18‑1‑1906, onderwijzeres, ovl. Amsterdam 3‑1‑1983, begr. Markelo 7‑1‑1983, tr. (BS) Markelo 16‑5‑1928  Pieter Werther, geb. Sprang 16‑10‑1900, belastingambtenaar, ovl. Amsterdam 25‑9‑1983, begr. Markelo 30‑9‑1983, zn. van Johannes Werther en Adriana Bogers.

2.          Bertha Reindina Buursink, geb. Markelo 2‑7‑1909, maatschappelijk werkster, ovl. Deventer 27‑12‑1973, begr. Markelo 31‑12‑1973, tr. (BS) Markelo 12‑4‑1950  Hendrik Arend Jan Schuurman, geb. Rijssen 3‑1‑1924, molenaar, ovl. Markelo 6‑2‑1989, zn. van Berend Jan Schuurman en Hendrika Webbink.

 

XIIc.       Herman Teunis Buursink (zn. van XIb), geb. Zelhem 20‑2‑1879, broodbakker, ovl. Doetinchem 3‑4‑1956, begr. Doetinchem 7‑4‑1956, tr. (BS) Zelhem 4‑8‑1921  Hendrika Middeldorp, geb. Zelhem 2‑6‑1889, ovl. Zelhem 4‑12‑1933, dr. van Derk Middeldorp en Johanna Grada Hukker.

              Uit dit huwelijk:

1.          Johanna Grada Reindina Buursink, geb. Zelhem 16‑6‑1922, tr. (BS) Zelhem 1‑6‑1948  Wilhelmus den Boeft, geb. St.Laurens 9‑6‑1921, zn. van Pieter Johannes den Boeft en Magdalena Besuyen.

 

 

                         


XIId.       Gerrit Buursink (zn. van XIb), geb. Zelhem 11‑4‑1883, verwarmingsmonteur, ovl. Enschede 12‑10‑1944, tr. (BS) Gronau [NW, DEU] 10‑2‑1911  Friederike Karoline Charlotte Pörtner, geb. Lemgo [DEU] 27‑2‑1886, ovl. Enschede 16‑8‑1964, dr. van Friedrich Pörtner en Karoline Mühlmeier.

              Uit dit huwelijk:

1.          Elise Reindina Caroline Buursink, geb. Enschede 30‑1‑1912, onderwijzeres, tr. (BS) Enschede 16‑9‑1946  Herman Fikkert, geb. Enschede 9‑1‑1916, vertegenwoordiger, zn. van Jan Hendrik Fikkert en Johanna Maria Friesendorp.

2.          Gerrit Friedrich Buursink, geb. Enschede 25‑8‑1916, electricien, ongehuwd, ovl. Enschede 13‑2‑1983.

3.          Werner Heinrich Buursink, geb. Enschede 27‑10‑1924, volgt XIIIb.

 

XIIIb.      Werner Heinrich Buursink (zn. van XIId), geb. Enschede 27‑10‑1924, boekhouder Ned. Aardolie Maat, ovl. Assen 4‑9‑1980, tr. (BS) Enschede 21‑3‑1953  Anna Henrietta Christina Kuipéri, geb. Perbaoengan [IDN] 5‑4‑1924, dr. van Hendrik Gerrit Kuipéri en Henriette Louise Jacoba Baars.

              Uit dit huwelijk:

1.          Drs. Marijke Buursink, geb. Oldenzaal 9‑1‑1954, lerares Duits, tr. (BS) Groningen 4‑11‑1987, gesch. 9‑1‑1995  Adrianus Cornelis Anthonius M. van Bezouw, geb. Breda 17‑5‑1960, verpleegkundige, zn. van Cornelis Petrus Maria van Bezouw en Petronella Gerarda Pancratia van den Bosch.

2.          Drs. Kees Buursink, geb. Oldenzaal 3‑8‑1955, volgt XIVb.

3.          Evelien Buursink, geb. Oldenzaal 9‑4‑1963, secretaresse, tr. (BS) Assen 12‑5‑1989  Rutger Dijkstra, geb. Assen 5‑10‑1963, bouwkundige HTS, zn. van Harmen Dijkstra en Eeke Siebenga.

 

XIVb.     Drs. Kees Buursink (zn. van XIIIb), geb. Oldenzaal 3‑8‑1955, econoom, rijksambtenaar, tr. (BS) Delft 20‑4‑1990  Geertruida Maria Petronella Rolvink, geb. Goor 23‑1‑1958, secretaresse, dr. van Nicolaas Wilhelmus Rolvink en Adriana Geertruida Theresia Tempels.

              Uit dit huwelijk:

1.          Bob Jan Buursink, geb. Delft 24‑1‑1992.

2.          Lisanne Barbara Buursink, geb. Nootdorp 1‑5‑1993, tweeling met Yvonne.

3.          Yvonne Brigitte Buursink, geb. Nootdorp 1‑5‑1993, tweeling met Barbara.

 

                                        

           

4     Genealogie van de Haaksbergen tak - Klein Buursink

 

 

De Haaksbergen tak is een van de vier takken van het Buursink geslacht met huidige nakomelingen. Deze vier takken ontwikkelden zich omstreeks 1700.  Toen werden in het gezin van Welmer Klein Buersinck en Hendrickje Meijerinck in Buurse bij Haaksbergen vier zoons geboren, er waren geen dochters.  Elk van de vier jongens, Jan (VIId), Tonnis (VIIe), Jan Gerrit (VIIf), en Hendrik (VIIg), werd de stamvader van één van de vier Buursink takken met huidige nakomelingen.  Hier geven we de kroniek van Tonnis Klein Buursink, de stamvader van de Haaksbergen tak, en zijn afstammelingen die tot op de huidige dag Klein Buursink heten.

 

We onderscheiden drie onderdelen in de Haaksbergen tak:

 

 • Tonnis Klein Buursink, en vijf generaties na hem, die op het erve de Welmer woonden, in de Hones te Haaksbergen (zie 4.1). 

   

 • Jan Hendrik (VIIIf) die in 1779 in Borne ging wonen, en zijn nakomelingen (zie 4.2). 

   

 • De jongste generaties, vanaf generatie XI, die in Twente en Oost-Gelderland bleven wonen (zie 4.3).

   

Comments